dailymaily.co.il, July 29, 2004
"היו תמיד בועות שהתפוצצו"

במהלך המחצית הראשונה של השנה גייסו קרנות הון הסיכון כמיליארד דולר לפי הערכתי. לפני שנה, רוב מנהלי הקרנות חששו שלא יגייסו כסף. התהפכו היוצרות?
"אם אתה זוכר, אני לא הייתי בין אלו שחששו מהעתיד. ידעתי שקרנות הון סיכון טובות, שהציגו ביצועים טובים, יוכלו לגייס כסף. אני גם האמנתי ששוקי הכספים ימשיכו להשקיע בקרנות הון סיכון, כי משקיעים רבים עשו כסף טוב מהשקעות כאלו, ותמיד יש משקיעים שמוכנים להשקיע בנכסים פיננסיים שיש בהם סיכון מסוים וגם סיכוי לרווח גבוה".

אתה מתעלם מהמשבר בהיי טק והתפוצצות הבועה
"אני לא מתעלם, אך במהלך ההיסטוריה הכלכלית של העולם היו תמיד בועות שהתפוצצו. הבועה שהתפוצצה בשנת 2000 לא היתה לא הראשונה והיא לא האחרונה. אתה קראת לכך התפוצצות בועה, אך אחרים יקראו לזה חלק ממחזוריות עסקית. יש עליות ויש ירידות. ברור שנוכח הירידות בערכי חברות טכנולוגיות, המשקיעים קיבלו רגליים קרות, אך עכשיו, ההשפעה השלילית של התפוצצות הבועה עברה והמשקיעים שוב משקיעים. אני סבור שמה שחשוב הוא לא שהיתה בועה שהתפוצצה אלה מה זה עשה לענף בישראל. בשנת 2000 ההשקעות של קרנות הון סיכון מקומיות היה כ-3 אחוזים מההשקעות של קרנות הון סיכון אמריקאיות ואילו ה-DEAL FLOW היה כ-8 אחוזים מה- DEAL FLOW של קרנות אמריקאיות. כיום אנחנו 6 אחוזים מהיקף ההשקעות של קרנות הון סיכון אמריקאיות ו-19 אחוזים של ה-DEAL FLOW"

מנהלי קרנות הון סיכון חששו שהמצב בישראל יבריח את המשקיעים
"הגיוסים של המחצית הראשונה של שנת 2004 מוכיחים שחששות אלו לא היו מוצדקות. זה ברור. תמיד טענתי שלישראל יש מה להציע בתחום הטכנולוגי, ומשום כך האמנתי שמשקיעים יחזרו לכאן. ישראל היא חלק מאותו מענף ההיי טק העולמי. הייתי אומר שאנחנו אפילו חלק חשוב ממנו. ברור שהמשקיעים שמכירים את הנוף הטכנולוגי אצלנו ירצו להשקיע כאן. הרי לפני שהקרנות התחילו לגייס כסף, המשקיעים הזרים היו מוכנים להשקיע ישירות בחברות סטארט אפ מקומיות, וזה היה צריך להיות האינדיקאטור החשוב ביותר לכך שלמשקיעים יש מה לחפש כאן".

נעבור לנושא אחר. השבוע ה-IVA פרסם את הקוד האתי להתנהגות של קרנות הן סיכון. מה יש לך לומר על כך?
"אני חושב שהקוד קיים. זה קוד וולונטארי שאינו מחייב אבל מסגרת אתית לא מזיקה לאף אחד ההפך, היא יכולה להצביע על כיווני התנהגות".

Return to Press Room


Designed by Intellity Interactive Media ©2002 Israel Seed Partners Webmaster